Phone icon
Otevírací doba
Pondělí 8:00 - 19:00
Úterý - Pátek 10:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 14:00
| Zobrazit kontakty
background photography of category
  • Topcoat barva modrá RAL 5015

Topcoat barva Modrá RAL 5015, 500 g

Polyesterová barva Topcoat Modrá RAL5015 v balení 0,5kg včetně tvrdidla, vhodná pro vrchní úpravu laminátových výrobků - lodě, bazény, karavany atd. Možnost nanášení štětcem nebo válečkem. Barva je určená pro finální vrchní úpravu...
Dostupnost Skladem do 5 ks
760 Kč
E-mail icon
Máte dotaz na produkt?
Phone icon
Pro více informací volejte na naší linku.
baner-registrace-sleva-product SLEVA 5 % NA VYBRANÉ ZBOŽÍ
E-mail icon
Máte dotaz na produkt?
Phone icon
Pro více informací volejte na naší linku.

Podrobný popis

Výrobce Ostatní výrobci
Číslo zboží 12400303

Polyesterová barva Topcoat Modrá RAL5015 v balení 0,5kg včetně tvrdidla, vhodná pro vrchní úpravu laminátových výrobků - lodě, bazény, karavany atd. Možnost nanášení štětcem nebo válečkem. Barva je určená pro finální vrchní úpravu produktů.
Spotřeba je 0,3 - 0,5 kg/m2, vše záleží na povrchu opravované plochy.

Nevhodné pro přímý kontakt s potravinami.
Topcoaty  POLIJEL 215 jsou schváleny Lloyd's Registrem pro stavbu lodí a jachet.

Návod na použití:
Před použitím je třeba poškozené místo řádně odmastit a obrousit brusným papírem. Polyesterový topcoat řádně promíchejte a do připravené čisté nádoby nalijte požadované množství, přidejte 1-2% tvrdidla a opět důkladně promíchejte. Na opravované místo naneste štětcem nebo válečkem připravenou směs, ne na přímém slunci (musí být zastíněno). Doba zpracovatelnosti připravené směsi je 15 minut při doporučené okolní teplotě 18/25°C. Nevytvrzený topcoat  odstraníte z pracovních pomůcek acetonem nebo ředidlem C6000.
Upozornění: Hořlavina III. Třídy. Při styku s otevřeným ohněm nebezpečí výbuchu. Kapalina škodlivá při vdechnutí. Dráždí oči a kůži. Zajistěte odpovídající větrání zejména v malých prostorách. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Dodržujte zásady hygieny a bezpečnosti práce. Při nedostatečném odvětrání použijte vhodný respirátor. Použijte vhodné nepropustné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
Inhalace: přemístit na čerstvý vzduch. Kyslík, v případě potřeby umělé dýchání.      Pokud příznaky přetrvávají, zavolat lékaře
Zásah očí: alespoň 15 minut vyplachujte řádně proudem vody. Vyhledejte lékařskou pomoc
Požití: Nenutit ke zvracení, podávat aktivní černé uhlí. Vyhledat lékařskou pomoc. Použité obaly odevzdejte do sběru. Do nepotřebného polyesteru přidejte tvrdidlo, po vytvrzení likvidujte jako tuhý odpad. Kapalný polyester nesplachujte do povrchových vod a do kanalizace.

Parametry

  • Ostatní výrobci
  • Barvy a tmely